Salton Sea is Ground Zero for 'Bird’s' Eye Views – Calexico Chronicle


source